Dejtingsajter Unga

DEJT IPHONE


Karl Marx uttalande att vi skapar vår historia utifrån de förutsättningar som våra föregångare konstruerat är ett exempel på detta.Socialkonstruktivism brukar i somliga fall kontrasteras mot ett naturalistiskt alternativt biologiskt synsätt. Försåvitt dessa ting skall benämnas "sociala konstruktioner" eller inte, är omdiskuterat. Det socialkonstruktivistiska perspektivet har ett lång tradition i samhällsvetenskapbland andra livsåskådning och sociologi. En exempel är kognitiv forskning där forskningens riktning är att avslöja de kognitiva kartor som leder till människors handlingar. Denna kritik grundar sig främst gällande framsteg inom neurovetenskap och evolutionär psykologi. Svag och bärkraftig socialkonstruktivism[ redigera klippa wikitext ] Annorlunda författare har egna uppfattningar om vad som utmärker ett "social konstruktion", skada icke desto mindre kan vi tillsammans Gross och Levitt sammanföra flertalet uppfattningar i två läger:

Detta har dock utvecklats längs med två huvudlinjer som i sig rymmer stora variationer. Enligt etnologen Billy Ehn inom boken Kultur samt erfarenheter nämns begreppet konstruktivism i antonym till det essentialistiska perspektivet. Detta innebära en i grunden positivistisk epistemologi såsom eftersträvar objektiva sanningar bortom individers subjektiva upplevelser av verkligheten. Människan och verkligheten är två sidor av samma peng, och mentala processer och handlingar är därför resultatet bruten sociala interaktioner emellan människor. Både Hacking och Pinker är överens om att den typ bruten ting som avses här kan beskrivas som delar bruten vad John Searle kallar "social verklighet". I de armé processerna ses språket också som tolkat, förhandlat och omformulerat. Idén om sociala konstruktioner är inom mångt och avsevärt en reaktion gällande Descartes upplysningsfilosofi. Essensen av resonemanget är att ljusets fart och temperaturen gällande solens yta är sociala konstruktioner, det ska inte enligt Gross och Levitt vara något mer speciellt med ljusets hastighet än att det är ett rådande idé i naturvetenskapen, att det dels finns något ljus och att detta har ett viss hastighet. Bräcklig social konstruktivism[ klippa redigera wikitext ] Lingvisten Steven Pinker skriver i En oskrivet blad att: Hacking argumenterar förut att de ej ska omtalas gällande det sättet.Dejt Iphone


Dejt Iphone


Our Patrons


Individens upplevelser, tankar samt vilja artikuleras inom språklig kommunikation, samt språket ses således som en korrekt representation av människors mentala värld. Inom relation till detta är den andra huvudlinjen, socialkonstruktionismen, baserad i en hermeneutisk tradition där hane i grunden ej tror att det finns någon erfarenhet att finna bakom individens upplevelser bruten verkligheten. Kritiken kontra den starka sociala konstruktivismen betraktar den som en design av solipsism. Det är vidare oklart om författare mot analyser av "sociala konstruktioner" någonsin använder frasen i den mening som Pinker lägger i den. Det enda vi kan veta försåvitt verkligheten är hurdan människor skapar samt förstår den samt sitt agerande inom den. A Treatise in the Sociology of Knowledge.


Dejt Iphone


Our Qualifications


Hane hävdade att individuella och sociala företeelse borde studeras igenom det subjektiva medvetandet hos individer, ej bara genom observerbart beteende. Individens upplevelser, tankar och ämna artikuleras i lingvistisk kommunikation, och språket ses sålunda såsom en sann representation av människors mentala värld. Om dessa ting ska benämnas "sociala konstruktioner" alternativt inte, är omdiskuterat. Socialkonstruktivismen växte inom inflytande i samt med publiceringen bruten Peter L. Enligt etnologen Billy Ehn i boken Kultur och erfarenheter nämns begreppet konstruktivism inom motsats till det essentialistiska perspektivet.


Dejt Iphone


Vad finns på Spotify?


Gubbe Marx uttalande att vi skapar vår historia utifrån dom förutsättningar som våra föregångare konstruerat är ett exempel gällande detta. Ett föredöme är kognitiv forskning där forskningens håll är att blotta de kognitiva kartor som leder mot människors handlingar. Socialkonstruktivism brukar i somliga fall kontrasteras mot ett naturalistiskt alternativt biologiskt synsätt. Inom boken Kultur samt erfarenhet tar Ehn begreppet etnicitet såsom ett exempel gällande en identitets mutation. A Naturvetenskapen inneha tillkommit i ett viss samhällssituation, B Naturvetenskapen är ej allmängiltig för att den tillkommit inom en viss samhällssituation, utan naturvetenskapens konklusion är sociala konstruktioner, C Naturvetenskapens fordran på att dess resultat är allmängiltiga är cirkulära samt därför ogiltiga förut att de hänvisar till de fason naturvetenskapen arbetar gällande, som är samhällsbestämda.


Dejt Iphone


Prenumeration


Bräcklig social konstruktivism[ klippa redigera wikitext ] Lingvisten Steven Pinker skriver i En oskrivet blad att: Hacking argumenterar förut att de ej ska omtalas gällande det sättet. Föredöme omfattar pengar, medborgarskap, hedersutmärkelser och Förenta staternas statschefsämbete. Både Hacking och Pinker är överens försåvitt att den art av ting såsom avses här kan beskrivas som delar av vad John Searle kallar "social verklighet".


Dejt Iphone


Dejt Iphone

...


577 578 579 580 581


Kommentarer:


04.01.2018 : 08:53 Nikotaur:

Sehr gut.

Alla rättigheter reserverade © 2018

Utvecklat Nohr Nordin