Dejtingsajter Unga

SMS DEJT


Svag och stark socialkonstruktivism[ redigera redigera wikitext ] Olika författare har egna uppfattningar om vad som utmärker en "social konstruktion", men icke desto mindre kan vi med Gross och Levitt sammanföra flertalet uppfattningar i två läger:Medans begreppet essentialism framställer etnicitet som någonting bestående som hane mer eller mindre föds med alternativt föds i ett slags färdig alster är det enligt konstruktivismen något såsom skapas och omskapas i socialt leva, någonting som byggs och konstrueras avhängig på möten samt omständigheter. Socialkonstruktivismen växte i inflytande inom och med publiceringen av Peter L. Kritik[ redigera klippa wikitext ] Teorier som baseras gällande idén om sociala konstruktioner har kritiserats för att ej ta hänsyn mot biologiska aspekter inom beteendemönster hos folk eller att det råder komplexa anknytning mellan biologi samt social konstruktion. Denna kritik grundar sig främst på avancemang inom neurovetenskap samt evolutionär psykologi. Enligt etnologen Billy Ehn i boken Kultur och erfarenheter nämns begreppet konstruktivism inom motsats till det essentialistiska perspektivet.

Försåvitt dessa ting skall benämnas "sociala konstruktioner" eller inte, är omdiskuterat. Kritik[ klippa redigera wikitext ] Teorier som baseras på idén försåvitt sociala konstruktioner inneha kritiserats för att inte ta aktsamhet till biologiska aspekter i beteendemönster hos människor eller att det råder komplexa samband mellan biologi och social byggnad. Exempel omfattar deg, medborgarskap, hedersutmärkelser samt Förenta staternas statschefsämbete. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hävdas mot exempel att hane och kvinna förvisso existerar som biologiska kön, men att kvinnlighet och manlighet är socialt skapade kategorier - det är inte tveklöst av naturen hurdan kvinnor och hanar är eller borde agera. I förhållande till detta är den andra huvudlinjen, socialkonstruktionismen, baserad inom en hermeneutisk hävd där man inom grunden inte antaga att det finns någon kunskap att finna bortom individens upplevelser av verkligheten. Karl Marx utsago att vi skapar vår historia utifrån de förutsättningar såsom våra föregångare konstruerat är ett föredöme på detta. Bräcklig och stark socialkonstruktivism[ redigera redigera wikitext ] Olika författarinna har egna uppfattningar om vad såsom utmärker en "social konstruktion", men ej desto mindre kan vi med Gross och Levitt förena flertalet uppfattningar inom två läger: Detta innebär en inom grunden positivistisk epistemologi som eftersträvar objektiva sanningar bortom individers subjektiva upplevelser bruten verkligheten. Hacking argumenterar för att dom inte ska omtalas på det sättet. Man hävdade att individuella och sociala fenomen borde studeras genom det subjektiva medvetandet hos individer, inte bara igenom observerbart beteende. Dessa ting är ontologiskt subjektiva men påståenden om dem är epistemologiskt objektiva. Inom boken Kultur samt erfarenhet tar Ehn begreppet etnicitet såsom ett exempel gällande en identitets mutation.Sms Dejt


Get Notified When Your Website Goes Down!


Idén om sociala konstruktioner är i mångt och mycket ett reaktion på Descartes upplysningsfilosofi. Det sluta vi kan kunna om verkligheten är hur människor skapar och förstår den och sitt handlande i den. Bärkraftig social konstruktivism[ klippa redigera wikitext ] Gross och Levitt använder begreppet sällskaplig konstruktion i en angrepp på naturvetenskapens sannings- och kunskapsanspråk, enligt resonemanget: Dessa ting är ontologiskt subjektiva men påståenden om dem är epistemologiskt objektiva. Kritik[ redigera redigera wikitext ] Teorier såsom baseras på idén om sociala konstruktioner har kritiserats förut att inte fånga hänsyn till biologiska aspekter i beteendemönster hos människor alternativt att det råder komplexa samband emellan biologi och sällskaplig konstruktion. I den boken lanserades begreppet social konstruktion såsom sedan fått ett bred spridning. Ett av dessa linjer kallas vanligen förut socialkonstruktivism och är vanlig inom samhällsvetenskapen. Svag social konstruktivism[ redigera redigera wikitext ] Lingvisten Steven Pinker skriver inom Ett oskrivet ark att: I kurs med detta kan en socialkonstruktivist proklamera att det är en tydlig avvikelse mellan socialkonstruktivism samt socialkonstruktionism, medan ett socialkonstruktionist kan proklamera att det ej finns någon absolut gräns mellan dem då begreppens betydelse ges av sitt sammanhang. Denna anmärkning grundar sig framförallt på framsteg i neurovetenskap och evolutionär psykologi.


Sms Dejt


Video: LöstFolk - VinterReggae (Officiell Snövideo)
Sms Dejt

...


422 423 424 425 426


Kommentarer:


22.11.2017 : 16:27 Faegore:

Hervorragende Arbeit, die Sie hier haben.

Alla rättigheter reserverade © 2018

Utvecklat Nohr Nordin