Dejtingsajter Unga

UROLOGISKA FÖRENINGEN ÅRSMÖTE


Slutligen ansåg man att det viktigaste målet var att öka och förbättra samarbetet med urologerna i landet för att på så sätt lättare nå en samsyn avseende den kliniska verksamheten och forskningen.SFUO har från begynnelse klargjort att samarbetet skall ske utan bindningar och befinna neutralt utan favorisering av vare sig företag eller produkter. Behovet av att samla onkologer tillsammans urologiskt intresse mot en förening varenda stort. Pfc arbetar för att erhålla fler av dem att bli medlemmar. Det är viktigt att de unga läkarna från begynnelse aktivt deltar inom föreningens verksamhet alldenstund det leder mot ett vidgat nätverk både inom samt utanför specialiteten mot gagn för dem i sin blivande verksamhet. Efter lunch, som föreningen bjöd deltagarna på, öppnades årsmötet av Pcf: Cirka 30 andel är kvinnor. Revisorerna utses för ett tid av två år av föreningen i samband tillsammans val av ledare och styrelse.Mot årsmötet hade inbjudits Kenneth Backgård, Sjukvårspartiets ordförande, som valdes att leda förhandlingarna. Sådant förslag avsett att vid kommande ordinarie föreningsmöte testas skall inlämnas mot styrelsen senast 6 veckor före reguljär föreningssammanträde. Pfc arbetar för att erhålla fler av dem att bli medlemmar. Efter årsmötet berättade Anita Sandström försåvitt osteoporos benskörhet. Omkring 30 procent är kvinnor. Inom ramen för Pcf inom Norrbotten utgör Pcf Norrsken - Kiruna en egen förbund som driver en framgångsrikt arbete. Bonus styrelsesammanträde äger kammare när ordförande finner anledning därtill samt när minst två av styrelsens övriga medlemmar skriftligen gjort framställan till ordföranden. SFUO ser det som viktigt att ha ett bra förhållande och bra samarbete med läkemedelsindustrin och patientorganisationerna. Testikeltumörerna har en besynnerlig organisation men flera av dem såsom arbetar med dessa är också verksamma inom SFUO. Detta samarbete är angeläget och har betytt mycket för ökningen av kunskap samt erfarenhet hos uro-onkologerna sedan föreningens grundande.


Urologiska Föreningen Årsmöte


Urologiska Föreningen Årsmöte


Video: SpåkulanVi har under den tid som vandrat sedan grundandet nått långt på vår väg. Hedersmedlemmar därtill pensionerade medlemmar är avgiftsbefriade. Däremellan aktiv mejlkontakt för att styra upp höstmötet som även innefattar årsmötet. Vid detsamma röstetal gäller ordförandes mening. För här samarbetar vi tillsammans 11 bolag. Postumt lunch, som föreningen bjöd deltagarna gällande, öppnades årsmötet bruten Pcf: Samarbetsgrupper inneha etablerats med SFUO som katalysator samt i vårdprogramgrupper, utredningar och klinisk forskning arbetar onkologer samt urologer tillsammans förut att förbättra samt öka kunskapen samt omhändertagandet av patienter med tumörer inom njurar, urinblåsa, prostata och penis. Detta är givetvis avsevärt glädjande och bådar gott inför framtiden! Verksamhetsberättelsen visar gällande en stor förehavande över hela länet med deltagande inom olika mässor samt marknader, öppna informationsmöten, föreläsningar vid andra föreningars möten, fakta i olika gallerier och köpcentra tillsammans mera. Kassör är Victoria Burman.Urologiska Föreningen Årsmöte

...


75 76 77 78 79


Kommentarer:

Alla rättigheter reserverade © 2018

Utvecklat Nohr Nordin