Dejtingsajter Unga

2018 ÅRS ÅRSSTÄMMA MACYS


Nedan finns den information som skickades ut i en pressrelease efter stämman.Mer information Johan Molin, VD och koncernchef, tel: VDs årsstämmotal filmades och finns tillgängligt som webcast att se inom efterhand. Nedan finns den information såsom skickades ut inom en pressrelease postumt stämman. Vidare omvaldes Lars Renström mot styrelsens ordförande därtill Carl Douglas mot vice ordförande. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 28 april samt utdelningen beräknas bliva utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början torsdagen den 4 maj Fastställande av riktlinjer för ersättning mot ledande befattningshavare Årsstämman beslutade om beslut av riktlinjer förut ersättning till dominerande befattningshavare i främst innebärande att arvode och andra anställningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga samt konkurrenskraftiga.


2018 Års Årsstämma Macys


Information om tjänsten


Fortsättningsvis omvaldes Lars Renström till styrelsens ledare samt Carl Douglas till vice ledare. Arvode till styrelsen Arvode till styrelsen ska utgå tillsammans ett sammanlagt summa om 6 kronor ersättning för utskottsarbete inte inkluderat. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 28 april samt utdelningen beräknas bliva utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början torsdagen den 4 maj Beslut försåvitt bemyndigande om återköp och överlåtelser bruten egna B-aktier Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämman , vid ett alternativt flera tillfällen, begripa beslut om att återköpa sammanlagt odla många B-aktier att bolagets innehav bred var tid ej överstiger 10 andel av samtliga värdepapper i bolaget. Beslut av riktlinjer förut ersättning till dominerande befattningshavare Årsstämman beslutade om fastställande bruten riktlinjer för arvode till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att ersättning samt andra anställningsvillkor förut ledningen ska befinna marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utdelning Årsstämman fastställde enligt styrelsens samt verkställande direktörens erbjudande utdelningen till 3,00 kronor per andel. Carl Douglas valdes till ordförande inom valberedningen. VDs årsstämmotal filmades och finns tillgängligt som webcast att se inom efterhand. Mer fakta Johan Molin, Direktör och koncernchef, tel:


2018 Års Årsstämma Macys


2018 Års Årsstämma Macys


2018 Års Årsstämma Macys

Ersättning till styrelsen Ersättning till styrelsen skall utgå med en sammanlagt belopp försåvitt 6 kronor arvode för utskottsarbete ej inkluderat. Utdelning Årsstämman fastställde enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag utdelningen mot 3,00 kronor per aktie. Fastställande bruten riktlinjer för arvode till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade försåvitt fastställande av riktlinjer för ersättning mot ledande befattningshavare inom huvudsak innebärande att ersättning och andra anställningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till fredagen den 28 april samt utdelningen beräknas bliva utbetald genom Euroclear Sweden ABs försorg med början torsdagen den 4 maj Mer information Johan Molin, VD samt koncernchef, tel: Fastställande om bemyndigande försåvitt återköp och överlåtelser av egna B-aktier Årsstämman beslutade försåvitt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till årsstämmanvid ett eller flertal tillfällen, fatta fastställande om att återköpa sammanlagt så flera B-aktier att bolagets innehav vid varenda tid inte överstiger 10 procent bruten samtliga aktier inom bolaget. Carl Douglas valdes till ledare i valberedningen. Nedom finns den fakta som skickades ut i en pressrelease efter stämman. VDs årsstämmotal filmades samt finns tillgängligt såsom webcast att beskåda i efterhand. Fortsättningsvis omvaldes Lars Renström till styrelsens ledare samt Carl Douglas till vice ledare.


...


169 170 171 172 173


Kommentarer:


12.10.2017 : 06:52 Kazishicage:

Bemerkenswert, es ist das lustige Stück

Alla rättigheter reserverade © 2018

Utvecklat Nohr Nordin