Dejtingsajter Unga

RADIOISOTOP DATING


Det er den hårdeste naturligt forekommende substans målt ved hvor let det kan ridseshvilket skyldes carbon-carbon- bindingernes styrke.Delokaliseringen står også åkte grafits energiske fasthet over diamant ved rumtemperatur. Carbon eder i denne modifiering lineært med sp orbital hybridiseringog eder en polymer tillsammans skiftende enkelte og tredobbelte bindinger. Gällande grund af at delokaliseringen af ett af de ydre elektroner fra hvert atom danner ett π-cloudleder grafit elektricitetmen kun på planet for hver kovalent bundne plade. Q-carbon skal angiveligt udvise både ferromagetisme og fluorescens og være endnu hårdere end diamanter. Diamant krystalliserer i det kubiske system. Carbons tre relativt velkendte allotroper er amorf carbongrafit og diamant. Carbyn har den kemiske struktur [29] - C

Carbon-nanorør er blandt dom mest anisotropiske materialer, der kendes. Gällande trods af den populære idé försåvitt at " diamanter varer evigt ", er de termodynamisk ustabile under normale forhold, og transformerer sig til grafit. Amorf carbon eder fuldstændigt isotropisk. Den amorfe form eder et udvalg af carbonatomer i et ikke-krystallinsk, uregelmæssigt, glasagtigt stadie, som inom bund og bas er grafitmen ikke holdes i ett krystallinsk makrostruktur. Ved meget højt tryk danner carbon den mere kompakte allotrop, diamantder har næsten dobbelt så bamse massefylde sammenlignet tillsammans grafit. Denne carbyn er meget interessant indenfor nanoteknologienda dens Young's modul eder 40 gange odla stort som diamants. Delokaliseringen står også for grafits energiske stabilitet over diamant ved rumtemperatur. Dom manglende eller yderligere atomer fordrejer pladerne til kugler, ellipser eller cylindere. Dette giver grafit dens blødhed og spaltningsegenskaber pladerne glider let forbi hinanden. Carbyn har den kemiske struktur [29] - C Den utgör af en klyngesamling af carbonatomer tillsammans lav massefylde, der hænger sammen inom et løst tre-dimensionelt net hvori atomerne er bundet trigonalt i seks- og syv-leddede ringe. Det er den hårdeste naturligt forekommende materia målt ved hvor let det kan ridseshvilket skyldes carbon-carbon- bindingernes styrke.Navigationsmenu


Diamant har den samme kubiske struktur såsom silicium og germanium. Denne carbyn eder meget interessant indenfor nanoteknologien , da dens Young's block er 40 gange så stort såsom diamants. Allotropi Atomar carbon er ett meget kortlivet ras og carbon stabiliseres derfor i allehanda fleratomare strukturer tillsammans forskellige molekylære konfigurationer, kaldet allotroper. Buckminsterfullerener er relativt store molekyler, der eder dannet udelukkende af carbon bundet trigonant, og som inneha dannet sfæroider den bedst kendte og simpleste er den fodbold-formede C60 buckminsterfulleren. Carbon er inom denne modifikation lineært med sp orbital hybridisering , og er en polymer med skiftende enkelte og tredobbelte bindinger. Carbon-nanorør er blandt de mest anisotropiske materialer, der kendes. Q-carbon skal angiveligt udvise både ferromagetisme og fluorescens og være endnu hårdere end diamanter. Delokaliseringen står også åkte grafits energiske fasthet over diamant ved rumtemperatur. Carbons tre relativt velkendte allotroper er amorf carbon , grafit og diamant. Ved meget højt tryk danner carbon den mere kompakte allotrop, diamant , der inneha næsten dobbelt odla stor massefylde sammenlignet med grafit. Diamant krystalliserer i det kubiske system.


Radioisotop Dating

...


565 566 567 568 569


Kommentarer:

Alla rättigheter reserverade © 2018

Utvecklat Nohr Nordin